Byggbranschen, flyttfirmor och lönsamheten

Posted by on


Det är allmänt känt att byggbranschen har utmaningar kring lönsamhet. Man upphandlar projekt på stora volymer och är ofta glad om man får 3-5% vinstmarginal när andra branscher ofta siktar på 10-20% i marginaler. Här ska vi gå igenom några faktorer som gör att man som snickare får brottas med lönsamheten.

Inga anställda

De stora byggföretagen som erbjuder totalentreprenader säljer inte bara tid utan en hel del material som de kan tjäna pengar på. Faktum är att många entreprenörer inte har några anställda snickare idag. De upphandlar uppdragen, projektleder och genomför men de som är ute och arbetar på bygget får då fakturera för sin tid.

Låg risk men låga marginaler

Att inte har några anställda minimerar givetvis riskerna att behöva betalar löner när man inte har projekt. Man kan dessutom skala upp och skala ned organisationen inför varje nytt uppdrag. Samtidigt blir marginalerna en utmaning eftersom en snickare måste få mer betalt som egen än som anställd för att alternativet ska vara attraktivt.

Små uppdrag

Den som arbetar med små uppdrag som ROT-renoveringar har en utmaning i att kunderna är medvetna och jämför priser på nätet. Många köper idag hellre sitt material själva från stora bygghandlare med låga priser hos nordiskaflyttkompaniet.se än att de går genom den snickare de anlitat. Konsekvensen blir att företaget missar sina marginaler på att sälja material och enbart tjänar pengar på den tid de fakturerar.

Fasta priser

Som kund vill man gärna köpa med fasta priser och när konkurrensen är hård behöver man i många fall lämna prisförslag innan man helt förstått uppdragets omfattning. En snickare vet givetvis hur lång tid det tar att bygga en pergola men frågan är hur mycket jobb det blir med att få ordning på grunden.

Jämförelsetjänster

Idag väljer många kunder att köpa tjänster genom jämförelsetjänster. Eftersom det är svårt att jämföra rekommendationer och mjuka värden, även om de är viktiga för att få ett bra jobb, blir priset en avgörande faktor. Den som alltid konkurrerar på pris hamnar snabbt i en ond spiral av låga priser och förlustaffärer.

Utländsk arbetskraft med osunda villkor

Hela byggsektorn har en utmaning med utländsk arbetskraft som arbetar illegalt i landet för låga löner. Det är allmänt känt att det finns företag inom byggsektorn som utnyttjar arbetskraftsinvandringen och samtidigt prisar ned marknaden. För att man ska upprätthålla goda arbetsvillkor och lönsamhet i en bransch behövs transparens och krav som idag verkar svårt att få.